Blog

Verifica actualizarile pietii

6 Advices for writing a rental contract

6 Advices for writing a rental contract

Owning a real estate that is given for rent is an intelligent, profitable investment which offers a stable income. However, before the concluding of any rental agreement you should take in consideration several stipulations.

Certainly, if you want to offer your property for rent, you also want not to have any misunderstandings. That is why is important to compose a rental contract, which to disposes of terms and conditions.  Înregistrarea contractului la Finanțe vă oferă siguranță atunci când acesta nu este respectat, siguranță care în situații neplăcute valorează mai mult decât taxele de achitat.

Iată câteva prevederi pe care trebuie să le conțină contractul tău pentru evitarea diverselor probleme:

     1. Proces verbal de predare-primire- foarte important este întocmirea unui Proces verbal de predare-primire în care sa fie trecute toate obiectele de mobilier, electrocasnicele și alte obiecte importante din imobil. În caz contrar chiriașul poate sustrage orice obiect din imobil, fără a putea fi tras la răspundere.

    2. Termenul contractului- un contract cu termen oferă ambelor părți siguranță. Chiriașul are asigurarea că, pe durata precizată în contract, nu va fi pus în situația de ași găsi o altă chirie, iar proprietarului i se încredințează primirea contravalorii chiriei pe respectiva perioadă.

    3. Plata chiriei- este importantă precizarea valorii chiriei lunare și data la care va fi achitată. Astfel nu vor fii discuții inutile ulterior în legătură cu plata chiriei.

    4. Garanția- aceasta este o măsură bună de prevenție. În situația în care au loc anumite stricăciuni, proprietarul va utiliza garanția pentru repararea lor. Dacă, până la termenul limită precizat în contract, chiriașii nu au deteriorat proprietatea, garanția fie va fi returnată, fie chiriașii vor fii scutiți de plata ultimei luni de chirie.

16_74_39_Happy_Family_Signing_Real-estate_Contract (1)

    5. Obligațiile proprietarului- în această parte din contract sunt precizate toate cerințele chiriașului de la proprietar. De asemenea se trec și responsabilitățile atribuite proprietarului, de exemplu: predarea imobilului în stare normală de folosință, luarea măsurilor pentru repararea și menținerea în stare de siguranță în exploatare și de funcționalitate pe toată durata închirierii imobilului, etc.
        Obligațiile chiriașului- secțiunea aceasta are în vedere cerințele proprietarului de la chiriaș, cât și responsabilitățile acestuia. De exemplu: asigurarea curățeniei și igienizării interiorului imobilului, plata la termen a chiriei și a facturilor, înlocuirea obiectelor deteriorate din vina lui etc.

    6. Dreptul de evacuare imediată- un alt aspect important este un articol în contract în care sa fie menționat dreptul de evacuare imediata de către instituția abilitata, la data expirării contractului sau în cazul nerespectării acestuia: neplata la termen a chiriei sau a utilităților etc. În experiența noastră profesionala ne-am confruntat cu situații în care chiriașii nu doreau să plece din apartament și legal proprietarul nu putea să-i evacueze, acest conflict putând să dureze luni de zile.

Chiar dacă se mai întâmplă ca una dintre părți să încalce prevederile contractului, majoritatea contractelor de închiriere se desfășoară fără evenimente neplăcute atât timp cât contractual este foarte bine redactat, complet iar chiriașul și proprietarul sunt rezonabili. În cazul apariției diferitelor divergențe, problemele se vor rezolva în concordanță cu termenii contractului, acesta fiind unul dintre avantajele existenței unui contract de închiriere semnat și înregistrat la Finanțe.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>